درباره ما
شرکت ایمن آفرینان ارتفاع با اتکا به تخصص اعضای خود و با تجربیاتی که به دست آورده است، تلاش می کند با بهره گیری ازدانش روز در حوزه های مرتبط با ورزش های ماجراجویی شامل شناخت ابزار و وسائل، اشراف کامل نسبت به فعالیت های مختلف کاری ، مسائل پزشکی و روانشناختی مربوطه و آشنایی با توجیهات اقتصادی از روش های نوین، با ارئه خدماتی در خور توجه وکارآزموده، گامی مفید در راستای فعالیت های حرفه ای در ورزش ماجراجویی از خود برر جای بگذارد.

آخرین اخبار
  برای اولین بار در ایران
ساخت اولین پارک ماجراجوئی توسط شرکت ایمن آفرینان ارتفاع
۱۳۹۲/۸/۱۶ :تاريخ

ویدئو